Política de privacitat i protecció de dades

 

General

A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la casa rural CASA ARGENTERA, per Albert de Porras Esteban (NIF 39877384F) i Ina Rahbek (NIE X2454582E) i domiciliada al carrer Deumera 19, 43773 L’Argentera, d’ara endavant CASA ARGENTERA, l’informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

CASA ARGENTERA posa en el seu coneixement l’existència d’uns fitxers automatitzats de dades de caràcter privat, titularitat de CASA ARGENTERA, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els citats fitxers es troben inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es), on es pot accedir en tot moment per comprovar la situació dels mateixos.

Recollida de dades

L’acceptació de les presents condicions, precisa de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis en el lloc web. En el moment de la recollida de les dades, l’usuari serà degudament informat dels drets que l’assisteixen.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Drets de l’usuari

Els drets d’accés, rectificació i cancel·lació podran ser exercitats en qualsevol moment per l’usuari, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a CASA ARGENTERA, carrer Deumera 19, 43773 L’Argentera, Tarragona. No obstant podrà utilitzar-se també el correu electrònic info@casaargentera.com, demostrant la identitat del client per exercitar qualsevol dels anteriors drets.

Consentiment

L’usuari presta el seu consentiment per a què CASA ARGENTERA pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L’ús dels formularis inclosos en el lloc web o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a CASA ARGENTERA, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de CASA ARGENTERA.

Cessió a tercers

CASA ARGENTERA no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Confidencialitat i mesures de seguretat

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre CASA ARGENTERA i els clients o usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent CASA ARGENTERA a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Recomanem a l’usuari que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que CASA ARGENTERA pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre CASA ARGENTERA i el client es preservi en totes les comunicacions, el client / usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

Canvis en la política de privacitat i protecció de dades

CASA ARGENTERA es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina web www.casaargentera.com

Informació sobre les cookies

El lloc web www.casaargentera.com, com la gran majoria de llocs a Internet, utilitza cookies per facilitar la navegació de l’usuari per la web. Una cookie o galeta és un petit arxiu de text que s’associa únicament amb un usuari i el seu ordinador i no proporciona referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari, i molt menys conté cap tipus de virus ni de codi maliciós.

Les galetes d’aquest web no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors de servei. www.casaargentera.com encripta les dades identificatives de l’usuari per a major seguretat.

Galetes d’anàlisi estadística

Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació pel lloc web, i millorar així l’oferta de productes o serveis que us oferim.

Aquestes cookies són proporcionades per Google Analytics i per ComScore. Per a més informació, aneu a la pàgina web de  Google Analytics i de ComScore.

Adreça de contacte

El lloc web www.casaargentera.com és gestionat per CASA ARGENTERA.

CASA ARGENTERA, d’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, és aplicable referent a això, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa de desenvolupament, especialment pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.